Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Unieważnienie naboru OPS-DAK.110.4.2020

Utworzono dnia 01.04.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

ogłasza

unieważnienie naboru OPS-DAK.110.4.2020 na stanowisko

KONSULTANT

czytaj dalej na temat: Unieważnienie naboru OPS-DAK.110.4.2020

Ważna informacja dla klientów Ośrodka

Utworzono dnia 27.03.2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie uprzejmie informuje, że na terenie Radzionkowa funkcjonują dwie apteki, w których możliwe jest dokonywanie płatności przelewem i odbiór leków przez Wolontariuszy

czytaj dalej na temat: Ważna informacja dla klientów Ośrodka

Dyżur telefoniczny

Utworzono dnia 19.03.2020

Mając na względzie troskę o dobro naszych klientów,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie uprzejmie informuje, że pracownicy Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji

poprzez dyżur telefoniczny pod numerem telefonu

czytaj dalej na temat: Dyżur telefoniczny

Zamknięcie siedziby Ośrodka

Utworzono dnia 16.03.2020


W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie uprzejmie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zamykamy siedzibę Ośrodka.

czytaj dalej na temat: Zamknięcie siedziby Ośrodka

Informacja o naborze OPS-DAK.110.4.2020

Utworzono dnia 16.03.2020

Informacja o naborze OPS-DAK.110.4.2020

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

KONSULTANT

w ramach realizacji projektu

Program Aktywności Lokalnej – Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

czytaj dalej na temat: Informacja o naborze OPS-DAK.110.4.2020

Zamknięcie kasy Ośrodka Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 12.03.2020

Biorąc pod uwagę dobro klientów, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie uprzejmie informuje, iż od dnia 13.03.2020 r. z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,

kasa Ośrodka zostanie zamknięta.

 

czytaj dalej na temat: Zamknięcie kasy Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja o unieważnieniu naboru OPS-DAK.110.3.2020

Utworzono dnia 16.03.2020

Informacja o unieważnieniu naboru OPS-DAK.110.3.2020

 na stanowisko

KONSULTANT

w ramach realizacji projektu

Program Aktywności Lokalnej – Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

czytaj dalej na temat: Informacja o unieważnieniu naboru OPS-DAK.110.3.2020

Ważna informacja dla klientów Ośrodka

Utworzono dnia 12.03.2020

Biorąc pod uwagę dobro klientów, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie uprzejmie informuje, iż od dnia 13.03.2020 r. z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, klienci Ośrodka będą przyjmowani pojedynczo w osobnym pomieszczeniu wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się  z pracownikiem.

Decyzje administracyjne będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej lub operatora pocztowego, prosimy nie odbierać ich osobiście.

czytaj dalej na temat: Ważna informacja dla klientów Ośrodka

ZMIANA TERMINÓW WYDAWANIA ŻYWNOŚCI 10.02.2020r.

Utworzono dnia 12.03.2020

ZMIANA TERMINÓW WYDAWANIA ŻYWNOŚCI 10.02.2020r.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, że dla osób z Gminy Radzionków i Miasteczka Śląskiego, korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu FEAD uruchomiony został specjalny dzień...

czytaj dalej na temat: ZMIANA TERMINÓW WYDAWANIA ŻYWNOŚCI 10.02.2020r.

Rostrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.2.2020

Utworzono dnia 28.02.2020

 Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

ogłasza

rozstrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.2.2020 na stanowisko

ASYSTENT RODZINY

Szczegóły w załączmiku:

czytaj dalej na temat: Rostrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.2.2020

Informacja o naborze OPS-DAK.110.3.2020

Utworzono dnia 18.02.2020

Informacja o naborze OPS-DAK.110.3.2020

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

KONSULTANT

w ramach realizacji projektu

Program Aktywności Lokalnej – Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) –

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI

czytaj dalej na temat: Informacja o naborze OPS-DAK.110.3.2020

Ogłoszenie

Utworzono dnia 07.02.2020

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
uruchomieniem kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie
                                                                     przeprowadza wstępne rozeznanie w zakresie liczby osób chętnych do skorzystania                                                          z pomocy w postaci świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o złożenie do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops.radzionkow.pl następujących dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1
  2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, niezbędnych dla rozeznania liczby osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie opieki wytchnieniowej, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia: 06.03.2020r.

W sytuacji uruchomienia kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz rozeznaniu potrzeb lokalnej społeczności Gmina Radzionków podejmie decyzję o ewentualnym przystąpieniu do jego realizacji.

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 31.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z postępowaniem OPS-DAK.261.5.2020 z dnia 17.01.2020 r.  dot. organizacji dwóch jednodniowych wycieczek turystyczno-rekreacyjno-krajoznawczych w ramach projektu "Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska".

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szacowanie wartości zamówienia w sprawie zamówienia publicznego

Utworzono dnia 29.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planuje realizację usług w postaci: zapewnienia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków przez okres 3 lat. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia, w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości całego zamówienia.

Z uwagi na powyższe, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia w sprawie zamówienia publicznego

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 12

W poprzednim tygodniu: 232

W tym miesiącu: 156

W poprzednim miesiącu: 1329

Wszystkich: 43011