Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Ogłoszenie

Utworzono dnia 07.02.2020

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
uruchomieniem kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie
                                                                     przeprowadza wstępne rozeznanie w zakresie liczby osób chętnych do skorzystania                                                          z pomocy w postaci świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o złożenie do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops.radzionkow.pl następujących dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1
  2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, niezbędnych dla rozeznania liczby osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie opieki wytchnieniowej, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia: 06.03.2020r.

W sytuacji uruchomienia kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz rozeznaniu potrzeb lokalnej społeczności Gmina Radzionków podejmie decyzję o ewentualnym przystąpieniu do jego realizacji.

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 31.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z postępowaniem OPS-DAK.261.5.2020 z dnia 17.01.2020 r.  dot. organizacji dwóch jednodniowych wycieczek turystyczno-rekreacyjno-krajoznawczych w ramach projektu "Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska".

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szacowanie wartości zamówienia w sprawie zamówienia publicznego

Utworzono dnia 29.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planuje realizację usług w postaci: zapewnienia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków przez okres 3 lat. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia, w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości całego zamówienia.

Z uwagi na powyższe, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia w sprawie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Utworzono dnia 29.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie procedury opisanej w rozdziale 6.5.2 Zasada konkurencyjności, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem jest:

Realizacja poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego oraz treningów kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowia 

dla uczestników projektu pn. „Program Akltywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

Utworzono dnia 29.01.2020

Informacja o naborze OPS-DAK.110.1.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY

w Dziale Wspierania Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: niepełny wymiar czasu pracy – ½ etatu

Przewidywany termin zatrudnienia: od 02 marca 2020 r

czytaj dalej na temat: Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

Informacja o naborze

Utworzono dnia 22.01.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzinkowie

poszukuje kandydatów do realizacji zlecenia, polegającego na wypełnieniu zadań

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w ramach realizacji programu

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

 

czytaj dalej na temat: Informacja o naborze

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 17.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 planuje organizację dwóch jednodniowych wycieczek turystyczno-rekreacyjno-krajoznawczych dla uczestników projektu.

Z uwagi na powyższe, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza do składania ofert na przedstawiony przedmiot zamówienia.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe

Rostrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.9.2019

Utworzono dnia 13.01.2020

Zastępca Dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

ogłasza

rozstrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.9.2019 na stanowisko

INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ/SPECJALISTA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ

czytaj dalej na temat: Rostrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.9.2019

Szacowanie wartości zamówienia - poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz treningi kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowia

Utworzono dnia 10.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 planuje realizację poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego oraz treningów kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia - poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz treningi kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowia

Informacja na temat wydawania żywności

Utworzono dnia 08.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, że od dnia 20 stycznia 2020 roku

w każdy poniedziałek w godz. 10:00 do 15:00

oraz w środę w godz. 12:00 do 17:00

czytaj dalej na temat: Informacja na temat wydawania żywności

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 199

W poprzednim tygodniu: 368

W tym miesiącu: 1024

W poprzednim miesiącu: 1730

Wszystkich: 52280