Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Uwaga!

Utworzono dnia 02.02.2021

Zgodnie z powiadomieniem Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach, w dniu 02.02.2021 r. (wtorek) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza atmosferycznego w powiecie tarnogórskim będzie zła.

Prosimy przede wszystkim o ograniczenie przebywania na wolnym powietrzu.

Informacje o zagrożeniach i zalecenia znajdują się w treści załączonego powiadomienia.

czytaj dalej na temat: Uwaga!

Informacja

Utworzono dnia 27.01.2021

Informacja

Utworzono dnia 19.01.2021

INFORMACJA – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS

Nowy okres zasiłkowy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać od:

  • od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą papierową i drogą elektroniczną.
czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 19.01.2021

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wprowadzony ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11)

 

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 poz. 11).

Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

Ważne:

- dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

  • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego;
  • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
  • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę, stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 1.500 zł miesięcznie.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustalonego zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja o unieważnieniu naboru

Utworzono dnia 14.01.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie unieważnia nabór kandydatów na stanowisko PEDAGOG w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie".

czytaj dalej na temat: Informacja o unieważnieniu naboru

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono dnia 30.12.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o unieważnieniu postępowania OPS-DAK.261.125.2020 z dnia 14.12.2020 r., obejmującego zapewnienienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – we wszystkich częściach postępowania.

            Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione zgodnie z rozdziałem IX Informacje dodatkowe, ust. 6 zapytania ofertowego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy, szczególnie jeśli przedstawione oferty nie będą spełniały oczekiwań merytorycznych lub możliwości finansowych Zamawiającego.

czytaj dalej na temat: Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja

Utworzono dnia 28.12.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

ogłasza rozstrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.14.2020

na stanowisko GŁÓWNY SPECJALISTA

w ramach realizacji projektu pn. "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały"

 

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 28.12.2020


 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

ogłasza rozstrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.13.2020

na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

w ramach realizacji projektu pn. "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały"

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 28.12.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1843 ze zm.), a także w nawiązaniu do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych wartość progową 30 000 euro netto, wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie nr 27/2019 z dnia 08.08.2019 r., informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze informatycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Życzenia świąteczne

Utworzono dnia 23.12.2020

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 337

W poprzednim tygodniu: 325

W tym miesiącu: 1122

W poprzednim miesiącu: 1227

Wszystkich: 64625