Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapraszamy!

Utworzono dnia 10.06.2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza mieszkańców Radzionkowa do wzięcia udziału w dwóch projektach współfinansowanych przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne:

„Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs realizowany w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. Projekt ma na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu.

Planowane działania skupią się na integracji społeczności lokalnych za pomocą inicjatyw społecznych. Działania skoncentrujemy na odkryciu potencjału i wytyczeniu alternatywnych ścieżek kariery. Będziemy realizować treningi, warsztaty, kursy zawodowe.

Projekt „Interdyscyplinarny program usług społecznych -asystentury środowiskowej w rodzinie”, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI  realizowany w okresie 01.01.2021 r. –31.12.2022 r. Projekt skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i starszych oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Planowane efekty to wprowadzenie zmiany stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Indywidualna pomoc ma służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
tel: 32/ 286 65 44 wew. 30

Biuro Projektów

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 337

W poprzednim tygodniu: 325

W tym miesiącu: 1122

W poprzednim miesiącu: 1227

Wszystkich: 64625