Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rodzina 500+

Świadczenia wychowawcze (500 +) zmiany od 1 lipca 2019 roku. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

- opiekunowi prawnemu dziecka

- dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Świadczenia wychowawcze są przyznawane wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej który można złożyć elektronicznie lub papierowo.

 

Wnioski elektronicznie poprzez bankowość elektroniczną można składać od dnia 01.07.2019 roku.

Wnioski papierowe na nowy okres zasiłkowy można składać w Ośrodku od dnia 01.08.2019 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy od dnia 01 lipca 2019 roku program zostaje rozszerzony na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu na dochody rodziny.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Uwaga ważne!!!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w  okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku  prawo do świadczenia  wychowawczego ustala się:

- na dzieci, które mają przyznane  prawo do świadczenia wychowawczego do 30 września 2019 roku na okres od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 roku,

- na dzieci które nie mają ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego, na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

 

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w  okresie od 1 października 2019 r.  prawo do świadczenia  wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku do 31 maja 2021r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny