Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zamówienia Publiczne

AKTUALNOŚCI:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 11.10.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W związku z postępowaniem obejmującym realizację poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii krótkoterminowej dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W przeprowadzonym postępowaniu:

1. Dla cześci numer 1 wybrano ofertę nr 4, złożoną przez Wykonawcę: EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas, z siedzibą w Katowicach (40-850), przy ul. Narutowicza 7a/3 o wartości 18 156,00 (słownie: osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt szesć złotych 00/100 brutto) jako najkorzystniejszą.

Oferta nr 4 uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (100% cena) – oferta z najniższą ceną spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, które wpłynęły w przedmiotowej cześci postępowania,

2. Dla cześci numer 2 wybrano ofertę nr 4, złożoną przez Wykonawcę: EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas, z siedzibą w Katowicach (40-850), przy ul. Narutowicza 7a/3 o wartości 11 520,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100 brutto) jako najkorzystniejszą.

Oferta nr 4 uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (100% cena) – oferta z najniższą ceną spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, które wpłynęły w przedmiotowej cześci postępowania,

3. Dla cześci numer 3 wybrano ofertę nr 4, złożoną przez Wykonawcę: EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas, z siedzibą w Katowicach (40-850), przy ul. Narutowicza 7a/3 o wartości 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych 00/100 brutto) jako najkorzystniejszą.

Oferta nr 4 uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (100% cena) – oferta z najniższą ceną spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, które wpłynęły w przedmiotowej cześci postępowania.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 07.10.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej- Rozwijamy Potencjały“, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, planuje zakup środków do dezynfekcji i artykułów ochronnych.

Przed wszczęciem postępowania, Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia, w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości zamówienia.

Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 07.10.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie“, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, planuje zakup środków do dezynfekcji i artykułów ochronnych.

Przed wszczęciem postępowania, Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia, w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości zamówienia.

Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Informacja o wszczęciu postępowania

Utworzono dnia 05.10.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planuje realizację usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla osób wymagających pomocy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Radzionków w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia, w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości całego zamówienia.

Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia.

 

Szczegóły znajdują się w załącznikach

czytaj dalej na temat: Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania

Utworzono dnia 20.09.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wszczęciu postępowania obejmującego realizację poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii krótkoterminowej dla uczestników projektu Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały, numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.09.01.05-24-06DB/19.

czytaj dalej na temat: Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja

Utworzono dnia 13.09.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W związku z postępowaniem obejmującym realizację warsztatów fizjoterapeutycznych dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W przeprowadzonym postępowaniu, wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego, z siedzibą w Bytomiu (41-902), przy ul. Powstańców Śląskich 10, NIP: 6263012877 jako najkorzystniejszą.

Oferta uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (100% cena) – oferta z najniższą ceną spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny