Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Informacja

Utworzono dnia 11.09.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przypomina: Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:  • od 1 do 15 września danego roku szkolnego,  • od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, • od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. Wyjątkowo dnia 15.09.2023 roku tj. piątek Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków przyjmuje strony w godzinach 8 – 13.

Informacja

Utworzono dnia 28.08.2023

Informacja - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 22.08.2023

Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

W związku z ogłoszonym 16 sierpnia 2023 r. przez Panią Marlenę Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przeprowadza wstępne rozeznanie w zakresie liczby osób chętnych do skorzystania z pomocy w postaci świadczenia usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Program jest kierowany do:

* dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

* osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

- traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny (tel.32/ 286 65 44 wew. 30) lub osobisty ( z Kierownikiem Działu Wspierania Rodziny)

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 31.08.2023 r.

Przeprowadzone rozeznanie potrzeb nie jest równoznaczne z przystąpieniem  do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024. Decyzję o przystąpieniu do realizacji Programu Gmina podejmie  po analizie potrzeb lokalnej społeczności.

Ogólne zasady Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2024 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

czytaj dalej na temat: Informacja - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Informacja

Utworzono dnia 16.08.2023

Przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności

Utworzono dnia 15.06.2023

Żywność

Utworzono dnia 18.05.2023

Informacja

Utworzono dnia 10.05.2023

Happy Easter!

Utworzono dnia 30.03.2023

Nowa Poradnia "z Inicjatywą"

Utworzono dnia 09.03.2023


 

Łamanie stereotypów w temacie zdrowia psychicznego, zwiększenie dostępności do pomocy w
kryzysach różnego rodzaju to główne cele nowej PORADNI „Z INICJATYWĄ”, działającej od 01.04.2023 r.
przy Fundacji INICJATYWA, na ulicy Powstańców Warszawskich 38/1 w Bytomiu (w oficynie).

 

Najtrudniejszy dostęp do pomocy psychologiczno - psychoterapeutycznej ma młodzież, dzieci, osoby
zagrożone wykluczeniem, mniejszości narodowe, osoby starsze. Fundacja INICJATYWA wychodzi
naprzeciw największym potrzebom mieszkańców, swoją odpłatną ofertę poradni kieruję do wszystkich
potrzebujących, poszukujących dla Siebie dobrego miejsca, w którym mogą poczuć się bezpiecznie.

 

Obszary w których poradnia świadczy usługi to m.in: stany lękowe, zaburzenia nerwicowe, problemy
związane z tożsamością seksualną, zaburzenia psychosomatyczne, problemy z uzależnieniami.
Nadrzędnym celem jest pomoc osobie z problemami w powrocie do zdrowego, prawidłowego
funkcjonowania. W procesie terapeutycznym wykorzystywane będą wszelkie możliwe sposoby
konsultacji i terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej ze zgłaszających się osób.

 

Do dyspozycji mieszkańców będzie pomoc psychologiczna, terapie; indywidualna i grupowa dla par/
relacji, mediacje, treningi i szkolenia w przystosowanych na ten cel gabinetach i salach.

 

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane. Szczegóły uzyskasz na stronie www.f-inicjatywa.pl w
zakładce „Poradnia z Inicjatywą”.

Rejestracja w dni robocze pod nr telefonu: 32 286 72 74, 512 553 485
w godzinach 9.00 15.00.

Plakat AOON

Utworzono dnia 08.03.2023

Plakat OW

Utworzono dnia 08.03.2023

Zbiórka

Utworzono dnia 28.02.2023

Ważne Telefony!

Utworzono dnia 15.02.2023

Milczenie Tworzy Przemoc - Reaguj!

Utworzono dnia 14.02.2023

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 294

W poprzednim tygodniu: 447

W tym miesiącu: 1292

W poprzednim miesiącu: 1490

Wszystkich: 103302

 

Biuletyn Informacji Publicznej