Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Informacja

Utworzono dnia 28.11.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przypomina, iż wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 roku.

Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Powyższe wnioski można składać w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków oraz w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

(W tygodniu od 28.11.2022 r. do 02.12.2022 r.:)

GODZINY PRZYJĘĆ STRON DZIAŁU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I DODATKÓW

Poniedziałek  - dzień wewnętrzny działu

Wtorek – przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Środa - przyjmowanie stron w godzinach 8-15

Czwartek- przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Piątek - przyjmowanie stron w godzinach 8-10

 

Sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie czynny jest w godzinach :

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00

czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

czytaj dalej na temat: Informacja

INFORMACJA!

Utworzono dnia 18.11.2022

Informujemy, że z przyczyn technicznych nie działa numer telefonu Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków (32/ 286 65 44 wew. 22), prosimy o kontakt z Działem pod następujące numery: 32/ 286 65 44 wew. 27, 515 290 214, 531 387 351.

Nowe godziny pracy Działu

Utworzono dnia 15.11.2022

 Od dnia 21 listopada 2022 roku Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny w nowych godzinach pracy:

Poniedziałek  - dzień wewnętrzny działu

Wtorek – przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Środa - przyjmowanie stron w godzinach 13-17

Czwartek- przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Piątek - przyjmowanie stron w godzinach 8-10

 

Ograniczenie w godzinach przyjmowania stron wynika z dużej ilości pracy Działu, w związku z nowelizacją ustaw.

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Utworzono dnia 14.11.2022

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakładce „Wykazy i rejestry” - „Pomoc społeczna” oraz dostępny jest pod wskazanymi linkami:
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW w Katowicach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Katowicach

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 09.11.2022

,

Burmistrz Miasta Radzionków informuje, iż z dniem 3 listopada 2022 r. ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

 Zgodnie z zapisem art. 26 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) znowelizowano art. 2 ustawy o dodatku węglowym, który mówi, iż istnieje możliwość otrzymania kilku dodatków węglowych w przypadku, gdy:

- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach a każda z rodzin ma osobne źródło ciepła lub współdzielone źródło ciepła.

W przypadku gospodarstwa domowego, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  1. zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
  2. wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

UWAGA! W przypadku gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Jednocześnie informujemy, iż termin złożenia wniosków o ustalenie prawa do dodatku węglowego upływa z dniem 30.11.2022 r.

Inicjatywa mieszkańców

Utworzono dnia 08.11.2022

Po Śląsku , na Śląsku , o Śląsku  to nastympno inicjatywa wymyślono  przez najmłodszo grupa co mo łod 14 do 28 lot w ramach projektu  „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Dwie  gryfne dziołszki Kaśka i Nyśka i szwarny karlus Marcin wystrojyni w piykne ślaąskie stroje przywitali uczestników inicjatywy słowami:

„Dziś się tukej spotykomy i ło Ślasku łosprawiomy.

W naszym piyknym Radzionkowie niech się dzisiej kożdy dowie :

Fto to bajtel a fto lipsta,

Co to knefel a co kista,

Co to koło a co bala,

Co to antryj a co haja,

Fto na grubie robi ciynżko

A fto cugiem jeździ pryndko,

Jak na Cidrach się stroili,

Co dobrego se warzyli,

Na zolyty kaj łaziyli,

Ale dobra, dobra koniec ty godki bo obiadu naważyli i bydymy maszkycili’’

I tak przi kawie i  kołocu łosprawiali my wice i kawały tak że nos ze smiechu brzuchy bolały. Potem pod ręce my się chycili i wspólnie śpiewki ślaskie nucili.

Dziynkujemy wszystkiym za zaangażowanie i wspólno zabawa!

Nasza inicjtywa łostała uwieczniono na zdjynciach wykonanych przez Pana Jacka Groja.

czytaj dalej na temat: Inicjatywa mieszkańców

Harmonogram pracy - Radca Prawny

Utworzono dnia 31.10.2022


 

LOKALNY PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ NA ROJCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza mieszkańców z terenów objętych programem rewitalizacji do korzystania z bezpłatnej pomocy radcy prawnego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne: „Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Kontakt do radcy prawnego :

Barbara Baron

Tel.:786 940 953

e-mail: b.baron@ops.radzionkow.pl

Harmonogram godzin pracy radcy prawnego w miesiącu listopadzie:

2 listopada – godz. 13:00-19:00

3 listopada – godz. 15:00-19:00

4 listopada – godz. 13:00-18:00

7 listopada – godz. 17:00-19:00

8 listopada – godz. 15:00-19:00

9 listopada– godz. 13:00-19:00

14 listopada – godz. 17:00-19:00

16 listopada– godz. 13:00-19:00

18 listopada – godz. 15:00-19:00

21 listopada – godz. 17:00-19:00

22 listopada – godz.  15:00-19:00

23 listopada - godz. 07:00-11:00

25 listopada – godz.  15:00-19:00

28 listopada – godz.  17:00–19:00

29 listopada – godz.  15:00–18:00

30 listopada - godz. 13:00-19:00

czytaj dalej na temat: Harmonogram pracy - Radca Prawny

Kurs baristy

Utworzono dnia 31.10.2022

Któż z nas nie rozpoczyna dnia od pysznej, gorącej, pachnącej kawy?

Espresso, latte, americano, cafe crema, mocha i szereg innych metod parzenia kaw przyswoili uczestnicy kursu wyjazdowego barista w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa 12 osób, wśród pięknej górskiej przyrody poznała warsztat i technikę pracy baristy; historię i kulturę picia kawy, gatunki i odmiany kaw oraz nauczyła się jak profesjonalnie użytkować i konserwować sprzęt wykorzystywany w tym zawodzie.

Uczestnicy wrócili z certyfikatami umożliwiającymi podjęcie pracy baristy.

Efekty ich prac zobaczmy na zdjęciach poniżej.

czytaj dalej na temat: Kurs baristy

Informacja

Utworzono dnia 28.10.2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie
z dnia 14.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czasu pracy na rok 2022 dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie informujemy, iż:

Dnia 02.11.2022 r.(środa) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny
w godzinach od 07:00  do 15:00.

Dnia 30.11.2022 r. (środa) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny
w godzinach od 07:00  do 15:00.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 27.10.2022

 

GODZINY PRZYJĘĆ STRON DZIAŁU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I DODATKÓW

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 15:00

ŚRODA 8:00 – 17:00

CZWARTEK 8:00 – 15:00

 

WTOREK I  PIĄTEK ZAMKNIĘTE

( DNI WEWNĘTRZNE DZIAŁU)

czytaj dalej na temat: Informacja

Ogłoszenie

Utworzono dnia 26.10.2022

Ogłoszenie

Utworzono dnia 26.10.2022

Kurs tatuażu

Utworzono dnia 13.10.2022

Grupa młodzieży z projektu „Programu Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały” brała udział w kursie tatuażu podnoszącym ich kwalifikacje oraz rozwijającym indywidualne zainteresowania uczestników.

Szkolenia współfinansowane zostały przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Młodzież realizowała się w szkoleniu na tatuaż, co jest jedną z form ozdabiania ciała za pomocą rysunków na ciele. Kurs obejmował część teoretyczną oraz praktyczną.

Grupa dowiedziała się nie tylko jak zbudowane są urządzenia oraz sprzęt używany do tatuowania, ale także jak zachować zasady BHP, by chronić swoje zdrowie oraz zdrowie klienta.

Uczestnicy byli bardzo zainteresowani oraz zaangażowani w nauce robienia tatuażów. Mieli wiele projektów, które starali się realizować zgodnie z własnymi upodobaniami.

Na załączonych zdjęciach można zobaczyć efekty pracy, a przede wszystkim zaangażowanie grupy.

czytaj dalej na temat: Kurs tatuażu

LOKALNY PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ NA ROJCY

Utworzono dnia 05.10.2022

 

LOKALNY PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ NA ROJCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza mieszkańców z terenów objętych programem rewitalizacji do korzystania z bezpłatnej pomocy radcy prawnego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne: „Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Kontakt do radcy prawnego :

Barbara Baron

Tel.:786 940 953

e-mail: b.baron@ops.radzionkow.pl

Harmonogram godzin pracy radcy prawnego w miesiącu październiku:

3 października – godz. 11:00-13:00

4 października – godz. 15:00-19:00

5 października – godz. 11:00-17:00

października – godz. 15:00-19:00

10 października – godz. 17:00-19:00

12 października – godz. 7:00-12:00

13 października – godz. 11:00-14:00

14 października – godz. 13:00-19:00

17 października – godz. 17:00-19:00

18 października – godz. 15:00-19:00

19 października – godz.  11:00-17:00

20 października - godz.15:00-19:00

24 październik – godz.  17:00-19:00

26 październik – godz.  11:00 – 17:00

27 październik – godz.  11:00 – 14:00

28 październik- godz. 13:00 - 18:00.

 
czytaj dalej na temat: LOKALNY PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ NA ROJCY

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 254

W poprzednim tygodniu: 390

W tym miesiącu: 381

W poprzednim miesiącu: 1939

Wszystkich: 91168

 

Biuletyn Informacji Publicznej