Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Warsztaty dla kobiet

Utworzono dnia 28.09.2022

Logotypy Unii Europejskiej

WARSZTATY DLA KOBIET

W ramach projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” z cyklu Kreatywne wakacje BIS w czwartek 22 września, odbyły się warsztaty „Jesienne inspiracje”.

Panie miały wiele kreatywnych pomysłów, głównym materiałem były liście i farby akrylowe. Efekty - jak po każdych naszych warsztatach - były zachwycające.      

Kolejne WARSZTATY DLA KOBIET odbędą się już 29 września, tematyka „Inteligencja emocjonalna – pomoc czy przeszkoda”.

czytaj dalej na temat: Warsztaty dla kobiet

Informacja

Utworzono dnia 26.09.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń
i Dodatków realizuje ustawę
z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz.U. z 2022r. poz. 1967)

...

czytaj dalej na temat: Informacja

Integracja polsko-ukraińska

Utworzono dnia 22.09.2022

W ramach inicjatywy własnej projektu  „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, grupa dorosłych w przedziale wiekowym 29-50 roku życia wyszła z propozycją organizacji inicjatywy pod hasłem: „Integracja Polsko-Ukraińska” .

Celem inicjatywy było zorganizowanie spotkania  i poznania kultur, smaków i tradycji obu  krajów.

Grupa  udała się do restauracji „FIGARO” w celu wspólnego spędzenia czasu oraz zrealizowania ww. założeń .

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poszerzyć horyzonty kulturalne poprzez szereg konkursów i zabaw min.: konkurs tańca, konkurs piosenki, konkurs recytatorski, zajęcia plastyczne.

Podczas wspólnej zabawy nawiązały się nowe przyjacielskie kontakty.

Uczestnicy mieli okazję do przełamania barier oraz rozwijania swoich potencjałów.

czytaj dalej na temat: Integracja polsko-ukraińska

Impreza podsumowująca

Utworzono dnia 21.09.2022

„RADZIONKÓW HEJ !!!”

To hasło rozbrzmiewało wielokrotnie w piątkowy wieczór pod placówką Ośrodka Pomocy Społecznej na imprezie podsumowującej w ramach projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie

Pod okiem Disc Jockey’a świetnie bawili się najmłodsi jak i nieco starsi. Dzieci z uśmiechem korzystały z dmuchanych zamków, skręcały kolorowe balony oraz malowały swoje twarze z wizerunkami ulubionych bohaterów i postaci z bajek. W przerwach miedzy aktywną zabawą zajadały się kolorową watą cukrową, popcornem, kiełbaskami z grilla oraz hamburgerami, regenerując tym swoje siły. Dorośli  bardzo chętnie uśmiechali się przed obiektywem fotobudki  zatrzymując tym samym wspomnienia z udanej zabawy na zdjęciach. Uczestnicy projektu chętnie brali udziału w licznych konkursach oraz zabawach, do których zachęcały atrakcyjne nagrody. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym impreza podsumowująca projekt do ostatnich minut zrzeszała wielu uczestników co świadczy o tym że należała do bardzo udanych.

czytaj dalej na temat: Impreza podsumowująca

Warsztaty dla kobiet (4)

Utworzono dnia 21.09.2022

Logotypy Unii Europejskiej

WARSZTATY DLA KOBIET już jutro

Zapraszamy na warsztaty Kreatywne wakacje „BIS” w ramach projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie”, które odbędą się 22 września (czwartek).  

Za nami niesamowite doświadczenie, Panie otwarte na nowości uczestniczyły w zajęciach z cyklu Kreatywne wakacje część IV w czwartek 25 sierpnia. Poznały sztukę marmurkowania, czyli malowania na wodzie (EBRU), powstały piękne niepowtarzalne kolorowe wzory na powierzchni wody, które finalnie można zobaczyć na zdjęciach.

czytaj dalej na temat: Warsztaty dla kobiet (4)

Informacja

Utworzono dnia 20.09.2022

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, działający na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radzionków do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022r. poz. 1967)  „ dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 15.09.2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) - do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 14.09.2022

Infromacja!

Utworzono dnia 01.09.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przypomina:

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:

 • od 1 do 15 września danego roku szkolnego,

 • od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,

• od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych..

czytaj dalej na temat: Infromacja!

INFORMACJA

Utworzono dnia 29.08.2022

 

Informacja!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie
z dnia 14.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czasu pracy na rok 2022 dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie informujemy, iż:

Dnia 31.08.2022 r. (środa) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny
w godzinach od 07:00  do 15:00.

Dnia 02.09.2022 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny
w godzinach od 07:00  do 15:00.

 

Dodatek Węglowy

Utworzono dnia 17.08.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków  będzie realizował ustawę z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym ( Dz.U. 2022r. poz.1692)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. 

Dodatek węglowyjako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski można składać również osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski na powyższy dodatek można składać do dnia 30.11.2022 roku wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Uwaga!!!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Więcej informacji udziela Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków pod numerem telefonu:

32 286-65-44 wew. 22/27

 

Wniosek znajduje się w załączniku do treści po kliknięciu "czytaj dalej"

czytaj dalej na temat: Dodatek Węglowy

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 252

W poprzednim tygodniu: 390

W tym miesiącu: 379

W poprzednim miesiącu: 1939

Wszystkich: 91166

 

Biuletyn Informacji Publicznej