Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Nie otwieraj drzwi PRZEMOCY

Utworzono dnia 06.02.2023

Przedłużenie naboru wniosków

Utworzono dnia 02.02.2023

 

              W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Radzionkowa Programem  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, informuje się o  PRZEDŁUŻENIU NABORU WNIOSKÓW DO DNIA 13.02.2023r.

 

 

W załączeniu regulamin

 

 

 

czytaj dalej na temat: Przedłużenie naboru wniosków

Przedłużenie naboru wniosków

Utworzono dnia 02.02.2023

              W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Radzionkowa Programem  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, informuje się o  PRZEDŁUŻENIU NABORU WNIOSKÓW DO DNIA 13.02.2023r.

 

 

W załączeniu regulamin

 

 
czytaj dalej na temat: Przedłużenie naboru wniosków

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Utworzono dnia 10.01.2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 13 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U.z 2020r.poz.1787,z późn.zm.)

CZYTAJ DALEJ ... 

czytaj dalej na temat: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Utworzono dnia 09.01.2023

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat...

CZYTAJ DALEJ ...

czytaj dalej na temat: Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Informacja

Utworzono dnia 04.01.2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie
z dnia 01.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czasu pracy na rok 2023 dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie informujemy, iż:

Dnia 04.01.2022 r. (środa) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny
w godzinach od 07:00  do 15:00.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja o zakończonym projekcie

Utworzono dnia 02.01.2023

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o zakończeniu z dniem 31.12.2022 r. realizacji projektu pn. „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie”.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI.
 

  • Całkowita wartość projektu wynosiła: 1 500 000,00 zł
  • Dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło: 1 395 000,00 zł
     

Celem głównym projektu było podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, deinstytucjonalizacja, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, osobami niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków.

Jednocześnie informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie deklaruje gotowość do kontynuacji usług oferowanych w ramach projektu, a zainteresowane osoby nadal mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

- Usług Asystenta Rodziny,
- Usług Asystenta Osobistego,
- Usług Psychologa,
- Usług Pedagoga,
- Usług Pracownika Socjalnego,
- Usług Klubu Spotkań.

Proponowane wsparcie ma charakter nieodpłatny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Wspierania Rodziny; tel: 32 286 65 44 wew. 21

 

 

czytaj dalej na temat: Informacja o zakończonym projekcie

Informacja

Utworzono dnia 28.11.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przypomina, iż wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 roku.

Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Powyższe wnioski można składać w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków oraz w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

(W tygodniu od 28.11.2022 r. do 02.12.2022 r.:)

GODZINY PRZYJĘĆ STRON DZIAŁU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I DODATKÓW

Poniedziałek  - dzień wewnętrzny działu

Wtorek – przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Środa - przyjmowanie stron w godzinach 8-15

Czwartek- przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Piątek - przyjmowanie stron w godzinach 8-10

 

Sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie czynny jest w godzinach :

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00

czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

czytaj dalej na temat: Informacja

INFORMACJA!

Utworzono dnia 18.11.2022

Informujemy, że z przyczyn technicznych nie działa numer telefonu Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków (32/ 286 65 44 wew. 22), prosimy o kontakt z Działem pod następujące numery: 32/ 286 65 44 wew. 27, 515 290 214, 531 387 351.

Nowe godziny pracy Działu

Utworzono dnia 15.11.2022

 Od dnia 21 listopada 2022 roku Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny w nowych godzinach pracy:

Poniedziałek  - dzień wewnętrzny działu

Wtorek – przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Środa - przyjmowanie stron w godzinach 13-17

Czwartek- przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Piątek - przyjmowanie stron w godzinach 8-10

 

Ograniczenie w godzinach przyjmowania stron wynika z dużej ilości pracy Działu, w związku z nowelizacją ustaw.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 294

W poprzednim tygodniu: 447

W tym miesiącu: 1292

W poprzednim miesiącu: 1490

Wszystkich: 103302

 

Biuletyn Informacji Publicznej