Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Informacja

Utworzono dnia 29.03.2022

Logoty Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie
 

Informacja!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czasu pracy na rok 2022 dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie informujemy, iż:

Dnia 30.03.2022 r. (środa) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny w godzinach od 07:00  do 15:00.

czytaj dalej na temat: Informacja

Uwaga!

Utworzono dnia 23.03.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, iż na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza i prognoz jakości powietrza oraz meteorologicznych, na obszarze wskazanym w załączniku, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

czytaj dalej na temat: Uwaga!

Uwaga!

Utworzono dnia 23.03.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu.

Szczegóły znajdują się w załączniku

czytaj dalej na temat: Uwaga!

Dzień Kobiet 2022

Utworzono dnia 11.03.2022


 

DZIEŃ KOBIET 2022

W ramach projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” 10 marca w Restauracji MARCO odbyło się uroczyste świętowanie. Spotkanie „z przytupem” w atmosferze radości i wzajemnej życzliwości umocniło - nas kobiety - w przekonaniu, że jesteśmy silne, piękne, zaradne, kreatywne, wielozadaniowe i wyjątkowe. Warsztaty pod tytułem „Kobiety są…” potwierdziły, że kobiety zmienne są ????, mają poczucie humoru oraz poradzą sobie w każdej sytuacji. Nie zabrakło też dobrej zabawy, towarzyszyła na muzyka i pomysłowość działania. Panie ozdabiały swoje porcelanowe kubki, według własnego uznania. Efekty widoczne są na zdjęciach. O kolejnych warsztatach z tematyki: „Zdrowie – moja moc!” poinformujemy wszystkich zainteresowanych!

czytaj dalej na temat: Dzień Kobiet 2022

Inicjatywa Mieszkańców

Utworzono dnia 11.03.2022

Inicjatywa Mieszkańców „Karnawał”

Uczestnicy Projektu wraz z najbliższym otoczeniem, w dniu 01.03.2022r. zorganizowali inicjatywę społeczną pt.: „Karnawał” w ramach Projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. W spotkaniu wzięło udział 50 osób, spędziliśmy czas na wspólnych zabawach. Największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyło się karaoke.

czytaj dalej na temat: Inicjatywa Mieszkańców

Program ”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Utworzono dnia 09.03.2022

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja Programu finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy, a całkowita wartość wynosi 78 336,00 zł.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad :

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności-oraz orzeczeniami równoważnymi -poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Nabór wniosków prowadzony jest do: 21.03.2022r

W załączeniu znajduje się: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, wzór karty zgłoszenia, wzór karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM  oraz wytyczne do realizacji Programu, a także Regulamin Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie kwalifikacji dziecka/osoby niepełnosprawnej do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 Pobyt dzienny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełnione ww. dokumenty,
  • ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku otrzymania większej ilości zgłoszeń niż liczba przyznanych godzin we wniosku zastrzega się prawo do modyfikacji ilości godzin wg. wskaźnika, oraz tabeli z zakresem godzin uzależnionych od liczby punktów wyznaczonych w skali FIM które zostaną  podane po zamknięciu naboru wniosków.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, z siedzibą przy ul. Kużaja 19 w Radzionkowie lub za pomocą poczty  elektronicznej na adres sekretariat@ops.radzionkow.pl.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Działu Wspierania Rodziny pod nr tel.32/ 286 65 44 wew.29.

czytaj dalej na temat: Program ”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Pomagajmy Razem Uchodźcom z Ukrainy!

Utworzono dnia 09.03.2022

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z ilością zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie uchodźców z Ukrainy, zwracamy się z prośbą do instytucji oraz osób fizycznych dobrej woli o zgłaszanie chęci pomocy w następującym zakresie:

  • przekazywanie bezpłatne artkułów pierwszej potrzeby takich jak:

odzież, środki czystości i środki higieniczne, żywność, środki pielęgnacyjne dla dzieci;

  • poprzez dokonywanie potrzebnych zakupów dla każdej rodziny/osoby.

 

Osoby/ Firmy/ Instytucje zainteresowane niesieniem pomocy, prosimy o zgłaszanie się wypełniając poniższą ankietę:

POMAGAJMY RAZEM UCHODŹCOM Z UKRAINY

czytaj dalej na temat: Pomagajmy Razem Uchodźcom z Ukrainy!

Śląskie dla Ukrainy

Utworzono dnia 04.03.2022

Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.slaskiedlaukrainy.pl znajduje się baza mieszkaniowa dla uchodżców z Ukrainy.

Portal jest miejscem kojarzenia osób fizycznych, które chcą i mogą udzielić schronienia, z osobami, które uciekają przed wojną na terenie Ukrainy.

Jest to inicjatywa skierowana do osób prywatnych, które chcą pomóc bezinteresowanie (bez rekompensaty), a zamieszczone tam oferty nie mają charakteru komercyjnego.

 

Plakat informujący o bazie lokalowej na stronie www.slaskiedlaukrainy.pl

Plakat informujący o bazie lokalowej na stronie www.slaskiedlaukrainy.pl w języku ukraińskim

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Utworzono dnia 04.03.2022

Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

 

Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczynamy program POPŻ FEAD 2021

Dystrybucja żywności wśród beneficjentów programu będzie miała miejsce w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzeleckiej 24 od dnia 09.03.2022r w stałych porach otwarcia punktu wydawczego  tj. pierwszy i drugi czwartek miesiąca od godziny 10.00-13.00.

Do Programu kwalifikowani są również cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

Plakat z informacją ws. programu żywnościowego, szczegóły pod tel. 32 286 65 44

czytaj dalej na temat: Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Informacja

Utworzono dnia 28.02.2022

Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

INFORMACJA

Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków w miesiącu marcu 2022 r.

przyjmuje strony:

PONIEDZIAŁEK:     8:00 – 15:00

WTOREK:                 nieczynne

ŚRODA:                     8:00 – 17:00

CZWARTEK:             8:00 – 15:00

PIĄTEK:                    nieczynne

 

(strony przyjmowane są tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

32 286-65-44 wew. 22 

531387351

515290214

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 22

W poprzednim tygodniu: 587

W tym miesiącu: 947

W poprzednim miesiącu: 1137

Wszystkich: 83691

 

Biuletyn Informacji Publicznej