Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Warsztaty dla kobiet

Utworzono dnia 13.06.2022

W ramach projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” w czwartek (9 czerwca) odbyły się warsztaty „Balans życia – dobry sen, to zdrowe życie”.

To już III część cyklu zajęć.

Panie w atmosferze wzajemnej życzliwości oraz w dobrych humorach zgłębiały temat znaczenia snu dla zdrowia.

Tematyka okazała się bardzo interesująca, pojawiły się dyskusje i przykłady z życia wzięte.

Cieszymy się obecnością każdej z Pań i zachęcamy inne kobiety do uczestniczenia w kolejnych zajęciach.

Zapraszamy na WARSZTATY DLA KOBIET „Radzenie sobie z chorobą”, które odbędą się 23 czerwca o godzinie 10.00 w Restauracji Marco. 

czytaj dalej na temat: Warsztaty dla kobiet

AKTUALNE informacje

Utworzono dnia 13.06.2022

 

DODATEK OSŁONOWY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie wypłaca dodatek osłonowy dla mieszkańców Radzionkowa.

Dodatek ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, którego celem jest zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego tj.

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

 

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

  1. w 2020 r. w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
  2. w 2021 r. w przypadku wniosku złożonego od 01.08.2022 do 31.10.2022 r.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438), wynosi rocznie:


1)  500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2)  750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3)  1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4)  1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć do 31.10.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31.10.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Ważne!

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Więcej informacji udziela Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków pod numerem telefonu:

32 286-65-44 wew. 22/27

Informacja

Utworzono dnia 01.06.2022

Logoty Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie
 

Informacja!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czasu pracy na rok 2022 dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie informujemy, iż:

Dnia 15.06.2022 r. (środa) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny w godzinach od 07:00  do 15:00.

Dzień Matki

Utworzono dnia 26.05.2022

W ramach projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” w ostatnich tygodniach odbyły się warsztaty, w ramach których dzieci wykonywały „PREZENT DLA MAMY”. Pociechy uruchomiły wyobraźnię, zdolności twórcze oraz ćwiczyły sprawność manualną. Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieci oraz mamy świetnie się bawiły, atmosfera radości udzielała się każdemu. Wspólnie spędzony czas jest najlepszym prezentem, cenniejszym niż jakikolwiek inny podarunek.

Zachęcamy - spędzajcie czas razem!

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zajęć.

 

Zapraszamy na kolejne warsztaty dla dzieci już w czerwcu.

 

WARSZTATY DLA KOBIET „Stres – nie taki straszny” ruszają już 2 czerwca.

czytaj dalej na temat: Dzień Matki

Informacja dla Uchodźców

Utworzono dnia 26.05.2022

 

Porady Prawne

Utworzono dnia 24.05.2022

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Na terenie Radzionkowa osoby doświadczające przemocy oraz uzależnione od różnego rodzaju używek mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Dyżur prawnika odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
Porady udzielane są w salce szkoleniowej w budynku Urzędu Miasta Radzionków
w godzinach od 16.00 do 18.00.

Usługa skierowana jest do mieszkańców Radzionkowa.

 

Plakat dotyczący bezpłatnych porad prawnych na terenie Radzionkowa. Szczegóły dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie lub Urzędzie Miasta Radzionków. e

Przestrzeń wokół nas

Utworzono dnia 20.05.2022

Logotymy Unii Europejskiej

Inicjatywa Mieszkańców „PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS”

Uczestnicy Projektu wraz z najbliższym otoczeniem, w dniu 18.05.2022 r. zorganizowali inicjatywę społeczną pt.: „PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS” w ramach Projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

W spotkaniu wzięło udział 35 osób, spędziliśmy wspólnie czas na przemianie przestrzeni wokół nas, która polegała min. na urządzaniu skweru wokół placówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz wymianie kwiatostanu.

Po zrealizowaniu zamierzonego działania udaliśmy się do Restauracji Soprano w Radzionkowie w celu zregenerowania sił oraz integracji.

czytaj dalej na temat: Przestrzeń wokół nas

Informacja o naborze

Utworzono dnia 20.05.2022

Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Kużaja 19

poszukuje kandydata na stanowisko pomocnicze PRACOWNIK SOCJALNY/ SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/ STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

w Dziale Wspierana Rodziny w Sekcji Wsparcia Rodziny

czytaj dalej na temat: Informacja o naborze

Zajęcia dla dzieci

Utworzono dnia 05.05.2022

ZAJĘCIA DLA DZIECI

W ramach projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” w ostatnim czasie odbyło się kilka warsztatów dla dzieci. Spotkania pod tytułem: „Zdrowe jedzonko”, „Zwyczaje wielkanocne” oraz „Bezpieczeństwo w sieci” były dla dzieci bardzo interesujące. Uczestnicy mogli rozwinąć kreatywność, poszerzyć swoją wiedzę, ale przede wszystkim dobrze się bawili. Nasi milusińscy dowiedzieli się jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o swoją prywatność i bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu. Natomiast podczas zajęć przed Wielkanocą dzieci poznały tradycje świąteczne oraz mogły wykonać pisanki (każdy według własnego pomysłu).

Kolejne zajęcia są już zaplanowane - przygotujemy coś na Dzień Matki.

czytaj dalej na temat: Zajęcia dla dzieci

Pomoc Rodakom z Ukrainy

Utworzono dnia 14.04.2022

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 252

W poprzednim tygodniu: 390

W tym miesiącu: 379

W poprzednim miesiącu: 1939

Wszystkich: 91166

 

Biuletyn Informacji Publicznej