Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy nr. DKK.110.11.2018

Utworzono dnia 29.10.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wyniku naboru na stanowisko pracy nr. DKK.110.11.2018

 

czytaj dalej na temat: Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy nr. DKK.110.11.2018

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Utworzono dnia 25.10.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej do celu adaptacji strychu w budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

 

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - OPS-DAO.081.8.2018

Utworzono dnia 24.10.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborzy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną, prowadzonego w oparciu o przepis art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

 

 Świadczenie usługi w postaci zorganizowania kursów o charakterze edukacyjnym dla uczestników projektu „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie!  Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Nr WND-RPSL.09.01.01-24-03CG/17-003 oraz projektu „Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!” – nr WND-RPSL.09.01.06-24-061H/17-002

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - OPS-DAO.081.8.2018

Informacja o naborze na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

Utworzono dnia 16.10.2018

Informacja o naborze DKK.110.13.2018

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

czytaj dalej na temat: Informacja o naborze na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

Informacja o konkursie na stanowisko: Konsultant/Specjalista ds. reintegracji

Utworzono dnia 16.10.2018

Informacja o konkursie DKK.110.12.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

ogłasza konkurs na stanowisko

KONSULTANT / SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI

w ramach projektu

„Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców

Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych

(stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

.

czytaj dalej na temat: Informacja o konkursie na stanowisko: Konsultant/Specjalista ds. reintegracji

Informacja o konkursie na stanowisko: Specjalista ds. reintegracji

Utworzono dnia 16.10.2018

Informacja o naborze DKK.110.11.2018

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI

 

w ramach projektu

Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!

 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

(stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

czytaj dalej na temat: Informacja o konkursie na stanowisko: Specjalista ds. reintegracji

Informacja

Utworzono dnia 08.10.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, iż w dniu 31.10.2018 r. będzie czynny w godzinach 07:00 - 15:00.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Utworzono dnia 05.10.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usługi w postaci kompleksowego zorganizowania pięciu jednodniowych wycieczek wyjazdowych dla uczestników projektów:

„Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie!  Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” –
nr WND-RPSL.09.01.01-24-03CG/17-003 oraz projektu „Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!” – nr WND-RPSL.09.01.06-24-061H/17-002

 

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Utworzono dnia 04.10.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przypomina, iż Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane są nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym nie ma możliwości telefonicznego udzielania informacji, które zawierają jakiekolwiek dane osobowe mogące prowadzić do identyfikacji osób korzystających z pomocy czy innego rodzaju świadczenia, bądź ubiegających się o pomoc lub świadczenie w Ośrodku.

czytaj dalej na temat: Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Informacja o udzieleniu zamówienia - OPS-DAO.081.9.2018

Utworzono dnia 27.09.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę społeczną, prowadzonego w oparciu o przepis art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usługi w postaci zorganizowania poradnictwa psychologicznego oraz treningów dla uczestników projektu „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie!  Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Nr WND-RPSL.09.01.01-24-03CG/17-003 oraz projektu „Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!” – nr WND-RPSL.09.01.06-24-061H/17-002

czytaj dalej na temat: Informacja o udzieleniu zamówienia - OPS-DAO.081.9.2018

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 36

W poprzednim tygodniu: 243

W tym miesiącu: 553

W poprzednim miesiącu: 1137

Wszystkich: 116845

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Herb Miasta Radzionków

 

 

Logotyp Województwa Śląskiego

 

Logotyp Uni Europejskich