Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek elektryczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków będzie realizował ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służący ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U. 2022r. poz. 2127).

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. 

Wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

  • 1 000 zł lub
  • 1 500 zł w przypadku, gdy w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. gospodarstwo zużyło energii elektrycznej więcej niż 5 MWh.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

DODATEK ELEKTRYCZNY przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną wpisane lub zgłoszone do CEEB - centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania. 

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI: