Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek osłonowy

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

 

DODATEK OSŁONOWY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w roku 2024 będzie wypłacał dodatek osłonowy dla mieszkańców Radzionkowa.

Dodatek ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, którego celem jest zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności.

AKTUALNOŚCI:

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 09.04.2024

Informacja, że dodatek osłonowy można składać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek - dodatek osłonowy

Utworzono dnia 19.01.2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w załączeniu udostępnia wniosek o dodatek osłonowy wraz z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych.

czytaj dalej na temat: Wniosek - dodatek osłonowy

Informacja

Utworzono dnia 29.12.2023

DODATEK OSŁONOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła  (Dz.U. z 2023r., poz. 2760) będzie wypłacał dodatek osłonowy dla mieszkańców Radzionkowa.

 

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego tj.

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

 

Dodatek osłonowy wynosi :

  1. 228,8 z zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia

węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2023 poz.2496), wynosi rocznie:


1)  286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2)  429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3)  607,75zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4)  822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie, za pomocą ePUAP lub profilu zaufanego.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania

 

Ważne!

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Więcej informacji udziela Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków pod numerem telefonu:

32 286-65-44 wew. 22/27

AKTUALNE informacje

Utworzono dnia 13.06.2022

 

DODATEK OSŁONOWY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie wypłaca dodatek osłonowy dla mieszkańców Radzionkowa.

Dodatek ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, którego celem jest zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego tj.

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

 

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

  1. w 2020 r. w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
  2. w 2021 r. w przypadku wniosku złożonego od 01.08.2022 do 31.10.2022 r.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438), wynosi rocznie:


1)  500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2)  750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3)  1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4)  1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć do 31.10.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31.10.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Ważne!

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Więcej informacji udziela Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków pod numerem telefonu:

32 286-65-44 wew. 22/27

czytaj dalej na temat: AKTUALNE informacje

NOWE WNIOSKI

Utworzono dnia 21.02.2022

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie udostępnia nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego wraz z klauzulą informacyjną.

 

czytaj dalej na temat: NOWE WNIOSKI

Wniosek

Utworzono dnia 04.01.2022

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie udostępnia wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

czytaj dalej na temat: Wniosek