Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc Żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, że dla osób
z Gminy Radzionków  korzystających z pomocy żywnościowej
w ramach Programu FEPŻ uruchomiony został specjalny dzień wydawania żywności.

Żywność będzie wydawana w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godziny 10.00 do godziny 14.00 począwszy od dnia 4 lipca 2024 r.

Miejsce wydawania żywności pozostaje bez zmian, tj: Punkt wydawania żywności
Tarnowskich Górach ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty na własny koszt).

 

Adresatami pomocy żywnościowej są mieszkańcy Radzionkowa. Warunkiem skorzystania z pomocy jest uzyskanie skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z programu skorzystać mogą również cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

W sytuacji braku skierowania należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Kużaja 19. Wszelkie informacje można również uzyskać pod nr tel. 32 / 286-65-44 wew. 21 lub 29.

Kryteria kwalifikowalności:

  • dochód nie przekraczający 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • dochód nie przekraczający 1590,00 zł dla osoby w rodzinie

Warunki uzyskania skierowania:

  • zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, do pracownika socjalnego : poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 7.00-15.00, środy w godzinach 7.00-17.00 oraz w piątki w godzinach 7.00-13.00
  • przedłożenie oświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie o sytuacji dochodowej osoby/rodziny – dotyczy osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Informacje o programie oraz potrzebne druki można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram2023

Logotypy Unijne dotyczące Pomocy Żywnościowej