Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 13 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U.z 2020r.poz.1787,z późn.zm.)

 

Adresatami Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znaczym stopniu niepełnosprawności

albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit.a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce

3) załatwianiu spraw urzędowych

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Szczegółowy wzór karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, stanowi załącznik nr 8 do Programu ( do wglądu w załącznikach poniżej)


Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (stanowiący załącznik nr 7 do Programu) należy złożyć do dnia 23 stycznia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie przy ul. Kużaja 19, w godzinach: urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.
Druki dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz na stronie internetowej – w załącznikach poniżej.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Wspierania Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, przy ul. Kużaja 19 pokój nr. 3, tel. 32/ 286 65 44 wew. 21 i 29.
 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego, a całkowita wartość dofinansowania dla Gminy Radzionków wynosi 193,881,60 zł.

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, Gmina Radzionków zrealizuje 4752 godziny usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

AKTUALNOŚCI:

Plakat

Utworzono dnia 08.03.2023

Przedłużenie naboru wniosków

Utworzono dnia 02.02.2023

 

              W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Radzionkowa Programem  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, informuje się o  PRZEDŁUŻENIU NABORU WNIOSKÓW DO DNIA 13.02.2023r.

 

 

W załączeniu regulamin

 

 

czytaj dalej na temat: Przedłużenie naboru wniosków

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej