Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 55 488,00 zł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

albo

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, Gmina Radzionków zrealizuje 1360 godzin usług opieki wytchnieniowej

AKTUALNOŚCI:

Plakat

Utworzono dnia 07.03.2023

Przedłużenie naboru wniosków

Utworzono dnia 02.02.2023

              W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Radzionkowa Programem  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, informuje się o  PRZEDŁUŻENIU NABORU WNIOSKÓW DO DNIA 13.02.2023r.

 

 

W załączeniu regulamin

 

 
czytaj dalej na temat: Przedłużenie naboru wniosków

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 - NABÓR WNIOSKÓW

Utworzono dnia 09.01.2023

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat...

CZYTAJ DALEJ ...

czytaj dalej na temat: Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 - NABÓR WNIOSKÓW