Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zamówienia Publiczne

AKTUALNOŚCI:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 19.08.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W związku z postępowaniem obejmującym kompleksową organizację wyjazdowego kursu baristy dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, która została złożona przez Wykonawcę: Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych eSKa Sławomira Karczewska, ul. Okrężna 32, 41-500 Chorzów, NIP: 6271265647.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 12.08.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5., Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.09.01.05-24-06DB/19, planuje kompleksową organizację wyjazdowego kursu baristy dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 08.08.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planuje kompleksową organizację wyjazdowego kursu baristy dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”.

Przed wszczęciem postępowania, Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości zamówienia.

Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia w formie odpowiedzi na wzorze formularza szacowania wartości zamówienia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia (2)

Utworzono dnia 25.07.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie" zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanych cen za przedmiot zamówienia obejmujący realizację imprezy podsumowującej, celem przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia (2)

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 08.06.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie" zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanych cen za przedmiot zamówienia obejmujący realizację imprezy podsumowującej, celem przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia.

Szczegóły w załącznikach

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 08.06.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały" zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanych cen za przedmiot zamówienia obejmujący realizację imprezy podsumowującej, celem przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej