Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolontariat

Może masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym ?

Znamy takie osoby, którym mógłbyś pomóc: starsze, niepełnosprawne, dzieci potrzebujące przyjaciela lub pomocy w nauce.
Jest wiele osób samotnych i opuszczonych przez najbliższych. Mieszkają wśród nas i potrzebują trochę pomocy, dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie poszukuje wolontariuszy do pomocy osobom starszym w ich codziennym życiu oraz dzieciom i młodzieży uczęszczającej do Świetlicy Środowiskowej.

Czym jest wolontariat ?

Wolontariat - (z łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Dlaczego warto być wolontariuszem ?

 • możesz poznać nowych ludzi, aktywnie i ciekawie spędzać czas a jednocześnie pomóc innym ludziom
 • zdobywasz doświadczenie zawodowe
 • poznajesz ludzi i instytucje działające w interesującej cię branży
 • jeśli jeszcze do końca nie wiesz, co w życiu chcesz robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny w której chcesz pracować w przyszłości
 • wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie nowych zdolności, umiejętności lub ich rozwoju
 • studenci mogą zdobyć doświadczenie pod okiem specjalistów, a seniorzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem
 • bezrobotny wolontariusz będzie mógł wykazać się swoim doświadczeniem podczas poszukiwania zatrudnienia

Wolontariusz może pomagać osobom starszym, niepełnosprawnym w ich codziennym życiu:

 • dotrzymywanie towarzystwa
 • pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym
 • pomoc w załatwianiu drobnych spraw w urzędach,  na poczcie
 • pomoc w drobnych czynnościach domowych

Wolontariuszem do pomocy osobom starszym może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych bez względu na wiek, płeć i wykształcenie.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców (opiekunów prawnych) na świadczenie pomocy wolontarystycznej.

Wolontariat jest taką formą aktywności, która nie wyklucza statusu bezrobotnego i przysługujących w związku z tym uprawnień.

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłaszać się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie ul.Kużaja 19, 41-922 Radzionków, tel.: 32 286 65 44

Z wolontariuszem zawarta zostanie umowa cywilno - prawna, zwana "Porozumieniem o współpracy". W Porozumieniu będzie określony zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń wolontarystycznych.