Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dobry Start - 300 dla ucznia 

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

 

Świadczenie dobry start przysługuje:

• rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo

-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

• osobom uczącym się – raz w roku.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

• przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

 

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

• jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

• na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Ważne!  Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły.

Szkoła oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Wnioski na dobry start składać można:

- od dnia 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny

- od dnia 1 sierpnia 2019 r. również w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

AKTUALNOŚCI:

Informacja

Utworzono dnia 22.06.2021

Informacja

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie nie będzie realizował tego zadania.

W związku z powyższym wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Informacja o składaniu wniosków

Utworzono dnia 30.06.2021, 14:51

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny