Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane Osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie przetwarzane są w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz krajowych przepisów w tym zakresie.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, z siedzibą przy ul. Kużaja 19.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem "IOD".

3. Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Pani Kinga Seweryn, e-mail: iod@gmainvest.pl.

4. Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu niezbędnym do zrealizowania zadań Ośrodka.

5. Odbiorcą danych osobowych są jedynie instytucje prawnie umocowane na podstawie przepisów ustawowych przy udzielaniu wnioskowanej formy pomocy.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej jedynie w przypadku niezbędnym, dopuszczonym na podstawie odrębnych Ustaw.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przedmiotowych czynności administracyjnych. Okres przechowywania dokumentacji jest wskazany w obowiązującym dla OPS Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt., za wyjątkiem sytuacji gdzie przepisy szczególne wydłużają ten okres.

8. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie przez klienta OPS danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku wnioskowania o pomoc.

11. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny