Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Uwaga!

Utworzono dnia 02.02.2021

Zgodnie z powiadomieniem Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach, w dniu 02.02.2021 r. (wtorek) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza atmosferycznego w powiecie tarnogórskim będzie zła.

Prosimy przede wszystkim o ograniczenie przebywania na wolnym powietrzu.

Informacje o zagrożeniach i zalecenia znajdują się w treści załączonego powiadomienia.

czytaj dalej na temat: Uwaga!

Informacja

Utworzono dnia 27.01.2021

Informacja

Utworzono dnia 19.01.2021

INFORMACJA – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS

Nowy okres zasiłkowy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać od:

  • od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą papierową i drogą elektroniczną.
czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 19.01.2021

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wprowadzony ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11)

 

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 poz. 11).

Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

Ważne:

- dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

  • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego;
  • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
  • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę, stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 1.500 zł miesięcznie.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustalonego zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja o unieważnieniu naboru

Utworzono dnia 14.01.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie unieważnia nabór kandydatów na stanowisko PEDAGOG w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie".

czytaj dalej na temat: Informacja o unieważnieniu naboru

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono dnia 30.12.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o unieważnieniu postępowania OPS-DAK.261.125.2020 z dnia 14.12.2020 r., obejmującego zapewnienienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – we wszystkich częściach postępowania.

            Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione zgodnie z rozdziałem IX Informacje dodatkowe, ust. 6 zapytania ofertowego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy, szczególnie jeśli przedstawione oferty nie będą spełniały oczekiwań merytorycznych lub możliwości finansowych Zamawiającego.

czytaj dalej na temat: Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja

Utworzono dnia 28.12.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

ogłasza rozstrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.14.2020

na stanowisko GŁÓWNY SPECJALISTA

w ramach realizacji projektu pn. "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały"

 

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 28.12.2020


 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

ogłasza rozstrzygnięcie naboru OPS-DAK.110.13.2020

na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

w ramach realizacji projektu pn. "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały"

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 28.12.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1843 ze zm.), a także w nawiązaniu do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych wartość progową 30 000 euro netto, wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie nr 27/2019 z dnia 08.08.2019 r., informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze informatycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Życzenia świąteczne

Utworzono dnia 23.12.2020

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 202

W poprzednim tygodniu: 266

W tym miesiącu: 496

W poprzednim miesiącu: 1373

Wszystkich: 61687