Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Informacja

Utworzono dnia 22.06.2021

 

Informacja

Z dniem 01.07.2021 r. obowiązywać będą nowe wzory druków na podstawie, których będą przyznawane dodatki mieszkaniowe.

Druki dostępne będą na stronie internetowej od 1 lipca 2021 r.

Ogłoszenie

Utworzono dnia 15.06.2021

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja Programu finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności - 2 osoby;
  • osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 1 osoba.

Program realizowany jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ma na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki; zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Nabór wniosków prowadzony jest do 30.06.2021 r.

W załączeniu znajduje się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, wzór karty zgłoszenia, wzór karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM  oraz wytyczne do realizacji Programu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełnione ww. dokumenty,
  • ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, z siedzibą przy ul. Kużaja 19 w Radzionkowie lub za pomocą poczty  elektronicznej na adres sekretariat@ops.radzionkow.pl.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Działu Wspierania Rodziny pod nr tel.32/ 286 65 44 wew.29.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Zapraszamy!

Utworzono dnia 10.06.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza mieszkańców Radzionkowa do wzięcia udziału w dwóch projektach współfinansowanych przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne:

„Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs realizowany w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. Projekt ma na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu.

Planowane działania skupią się na integracji społeczności lokalnych za pomocą inicjatyw społecznych. Działania skoncentrujemy na odkryciu potencjału i wytyczeniu alternatywnych ścieżek kariery. Będziemy realizować treningi, warsztaty, kursy zawodowe.

Projekt „Interdyscyplinarny program usług społecznych -asystentury środowiskowej w rodzinie”, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI  realizowany w okresie 01.01.2021 r. –31.12.2022 r. Projekt skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i starszych oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Planowane efekty to wprowadzenie zmiany stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Indywidualna pomoc ma służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
tel: 32/ 286 65 44 wew. 30

Biuro Projektów

czytaj dalej na temat: Zapraszamy!

Infromacja!

Utworzono dnia 31.05.2021

Informacja!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 17.05.2021 r. w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w czerwcu 2021 r., informujemy:

Dnia 02 czerwca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie czynny będzie w godzinach od 07:00 do 15:00.

Informacja o naborze OPS-DAK.110.13.2021

Utworzono dnia 18.05.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

PSYCHOLOG

w ramach realizacji projektu

Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) –

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  – OSI

czytaj dalej na temat: Informacja o naborze OPS-DAK.110.13.2021

Informacja o unieważnieniu naboru OPS-DAK.110.12.2021

Utworzono dnia 17.05.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie unieważnia nabór kandydatów na stanowisko

PSYCHOLOG

w ramach realizacji projektu

 „Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie".

W wyniku braku ofert, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie unieważnia nabór.

Szczegóły w załączniku:

czytaj dalej na temat: Informacja o unieważnieniu naboru OPS-DAK.110.12.2021

Dostrzegamy - Pomagamy!

Utworzono dnia 26.04.2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza zbiórkę dla pogorzelców

 

W wyniku pożaru, na terenie naszego miasta w dniu 04.04.2021 r. spłonął dom. Pogorzelcom potrzebne są: farby, tapety, zaprawy cementowe, podkłady gruntujące, kleje, płyty gipsowo-kartonowe, panele podłogowe, tynki gipsowe, kable, grzejniki, pianki, okno i parapet 150x 140, kafelki, kompakt wc, zlewozmywak do kuchni oraz wanna.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie materiałów bądź innej pomocy.

Kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: 513 303 330.

czytaj dalej na temat: Dostrzegamy - Pomagamy!

Informacja

Utworzono dnia 20.04.2021

INFORMACJA

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie unieważnia nabór kandydatów na stanowisko PSYCHOLOG.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja o naborze OPS-DAK.110.11.2021

Utworzono dnia 15.04.2021

Informacja o naborze OPS-DAK.110.11.2021

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

poszukuje kandydatów na stanowisko pomocnicze

GŁÓWNY SPECJALISTA

w ramach realizacji projektu, pn:

"Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały."

 W ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Szeczgóły w załączniku:

czytaj dalej na temat: Informacja o naborze OPS-DAK.110.11.2021

Informacja

Utworzono dnia 14.04.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie unieważnia nabór kandydatów na stanowisko

GŁÓWNY SPECJALISTA

w ramach projektu pn.: "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały."

czytaj dalej na temat: Informacja

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 200

W poprzednim tygodniu: 350

W tym miesiącu: 52

W poprzednim miesiącu: 1468

Wszystkich: 71276