Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 22.08.2023

Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

W związku z ogłoszonym 16 sierpnia 2023 r. przez Panią Marlenę Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przeprowadza wstępne rozeznanie w zakresie liczby osób chętnych do skorzystania z pomocy w postaci świadczenia usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Program jest kierowany do:

* dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

* osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

- traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny (tel.32/ 286 65 44 wew. 30) lub osobisty ( z Kierownikiem Działu Wspierania Rodziny)

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 31.08.2023 r.

Przeprowadzone rozeznanie potrzeb nie jest równoznaczne z przystąpieniem  do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024. Decyzję o przystąpieniu do realizacji Programu Gmina podejmie  po analizie potrzeb lokalnej społeczności.

Ogólne zasady Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2024 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 25

W poprzednim tygodniu: 243

W tym miesiącu: 542

W poprzednim miesiącu: 1137

Wszystkich: 116834

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Herb Miasta Radzionków

 

 

Logotyp Województwa Śląskiego

 

Logotyp Uni Europejskich