Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały"

„Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

 

„Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały” ” jest realizowany w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. Projekt jest skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy są mieszkańcami Radzionkowa.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 100 uczestników/-czek (60K, 40M) poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary zdegradowane gminy Radzionków, tj. dzielnicę Rojcę i obszar byłego PGR. Projekt ma na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu przez dwa lata realizacji projektu poprzez treningi, warsztaty, doradztwo indywidualne oraz kursy zawodowe.

 Planowane działania skupią się na integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez realizację różnych inicjatyw społecznych. W zakresie pracy indywidualnej działania skoncentrowane będą na odkryciu potencjału, wytyczenia alternatywnych ścieżek kariery dla osób bezrobotnych, pracy nad poprawą wizerunku i pewności siebie oraz samooceny, bazując na zasobach i możliwościach indywidualnych uczestników projektu.

Wartość projektu: 2 031 987,16  zł

Dofinansowanie UE: 1 727 189,08 zł

AKTUALNOŚCI:

Inicjatywa - Andrzejki

Utworzono dnia 06.12.2022

Andrzejkowy wieczór  wróżb i zabaw to kolejna inicjatywa mieszkańców zorganizowana przez najstarszą grupę uczestników projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podczas integracyjnego spotkania wszystkich grup projektu poznaliśmy tradycje i obrzędy tego święta min. wróżenie imion przyszłego wybranka oraz lanie wosku przez dziurkę od klucza. Pomysłów co do odgadywanych kształtów zastygłego wosku było co nie miara.

Inicjatywa połączyła pokolenia czego dowodem był wspólny nowoczesny taniec do którego zachęciła najmłodsza grupa uczestników.

Nasza inicjatywę uwiecznił na zdjęciach Pan Jacka Groja za co dziękujemy.

czytaj dalej na temat: Inicjatywa - Andrzejki

Inicjatywa mieszkańców

Utworzono dnia 08.11.2022

Po Śląsku , na Śląsku , o Śląsku  to nastympno inicjatywa wymyślono  przez najmłodszo grupa co mo łod 14 do 28 lot w ramach projektu  „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Dwie  gryfne dziołszki Kaśka i Nyśka i szwarny karlus Marcin wystrojyni w piykne ślaąskie stroje przywitali uczestników inicjatywy słowami:

„Dziś się tukej spotykomy i ło Ślasku łosprawiomy.

W naszym piyknym Radzionkowie niech się dzisiej kożdy dowie :

Fto to bajtel a fto lipsta,

Co to knefel a co kista,

Co to koło a co bala,

Co to antryj a co haja,

Fto na grubie robi ciynżko

A fto cugiem jeździ pryndko,

Jak na Cidrach się stroili,

Co dobrego se warzyli,

Na zolyty kaj łaziyli,

Ale dobra, dobra koniec ty godki bo obiadu naważyli i bydymy maszkycili’’

I tak przi kawie i  kołocu łosprawiali my wice i kawały tak że nos ze smiechu brzuchy bolały. Potem pod ręce my się chycili i wspólnie śpiewki ślaskie nucili.

Dziynkujemy wszystkiym za zaangażowanie i wspólno zabawa!

Nasza inicjtywa łostała uwieczniono na zdjynciach wykonanych przez Pana Jacka Groja.

czytaj dalej na temat: Inicjatywa mieszkańców

Harmonogram pracy - Radca Prawny

Utworzono dnia 31.10.2022


 

LOKALNY PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ NA ROJCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza mieszkańców z terenów objętych programem rewitalizacji do korzystania z bezpłatnej pomocy radcy prawnego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne: „Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Kontakt do radcy prawnego :

Barbara Baron

Tel.:786 940 953

e-mail: b.baron@ops.radzionkow.pl

Harmonogram godzin pracy radcy prawnego w miesiącu listopadzie:

2 listopada – godz. 13:00-19:00

3 listopada – godz. 15:00-19:00

4 listopada – godz. 13:00-18:00

7 listopada – godz. 17:00-19:00

8 listopada – godz. 15:00-19:00

9 listopada– godz. 13:00-19:00

14 listopada – godz. 17:00-19:00

16 listopada– godz. 13:00-19:00

18 listopada – godz. 15:00-19:00

21 listopada – godz. 17:00-19:00

22 listopada – godz.  15:00-19:00

23 listopada - godz. 07:00-11:00

25 listopada – godz.  15:00-19:00

28 listopada – godz.  17:00–19:00

29 listopada – godz.  15:00–18:00

30 listopada - godz. 13:00-19:00

Kurs baristy

Utworzono dnia 31.10.2022

Któż z nas nie rozpoczyna dnia od pysznej, gorącej, pachnącej kawy?

Espresso, latte, americano, cafe crema, mocha i szereg innych metod parzenia kaw przyswoili uczestnicy kursu wyjazdowego barista w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa 12 osób, wśród pięknej górskiej przyrody poznała warsztat i technikę pracy baristy; historię i kulturę picia kawy, gatunki i odmiany kaw oraz nauczyła się jak profesjonalnie użytkować i konserwować sprzęt wykorzystywany w tym zawodzie.

Uczestnicy wrócili z certyfikatami umożliwiającymi podjęcie pracy baristy.

Efekty ich prac zobaczmy na zdjęciach poniżej.

czytaj dalej na temat: Kurs baristy

Kurs tatuażu

Utworzono dnia 13.10.2022

Grupa młodzieży z projektu „Programu Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały” brała udział w kursie tatuażu podnoszącym ich kwalifikacje oraz rozwijającym indywidualne zainteresowania uczestników.

Szkolenia współfinansowane zostały przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Młodzież realizowała się w szkoleniu na tatuaż, co jest jedną z form ozdabiania ciała za pomocą rysunków na ciele. Kurs obejmował część teoretyczną oraz praktyczną.

Grupa dowiedziała się nie tylko jak zbudowane są urządzenia oraz sprzęt używany do tatuowania, ale także jak zachować zasady BHP, by chronić swoje zdrowie oraz zdrowie klienta.

Uczestnicy byli bardzo zainteresowani oraz zaangażowani w nauce robienia tatuażów. Mieli wiele projektów, które starali się realizować zgodnie z własnymi upodobaniami.

Na załączonych zdjęciach można zobaczyć efekty pracy, a przede wszystkim zaangażowanie grupy.

czytaj dalej na temat: Kurs tatuażu

LOKALNY PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ NA ROJCY

Utworzono dnia 05.10.2022

LOKALNY PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ NA ROJCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza mieszkańców z terenów objętych programem rewitalizacji do korzystania z bezpłatnej pomocy radcy prawnego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne: „Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Kontakt do radcy prawnego :

Barbara Baron

Tel.:786 940 953

e-mail: b.baron@ops.radzionkow.pl

Harmonogram godzin pracy radcy prawnego w miesiącu październiku:

3 października – godz. 11:00-13:00

4 października – godz. 15:00-19:00

5 października – godz. 11:00-17:00

października – godz. 15:00-19:00

10 października – godz. 17:00-19:00

12 października – godz. 7:00-12:00

13 października – godz. 11:00-14:00

14 października – godz. 13:00-19:00

17 października – godz. 17:00-19:00

18 października – godz. 15:00-19:00

19 października – godz.  11:00-17:00

20 października - godz.15:00-19:00

24 październik – godz.  17:00-19:00

26 październik – godz.  11:00 – 17:00

27 październik – godz.  11:00 – 14:00

28 październik- godz. 13:00 - 18:00

czytaj dalej na temat: LOKALNY PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ NA ROJCY

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej