Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zamówienia Publiczne

AKTUALNOŚCI:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 10.03.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planując realizację usług polegających na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków w okresie do 30.06.2023 r. na podstawie aktualnego zapotrzebowania Gminy, informuje, o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr II niniejszego postępowania, tj.: zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.\

Oferta najkorzystniejsza, która otrzymała 100 punktów została przedstawiona przez: towarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Piłsudskiego 41/43, NIP: 9490249041, REGON: 150920477, na kwotę 126 920,00 zł, słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100

Streszczenie oceny ofert

Utworzono dnia 24.02.2023


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planując realizację usług polegających na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków w okresie do 30.06.2023 r. na podstawie aktualnego zapotrzebowania Gminy, informuje o streszczeniu oceny ofert.

czytaj dalej na temat: Streszczenie oceny ofert

Informacja o otwarciu ofert

Utworzono dnia 24.02.2023


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planując realizację usług polegających na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków w okresie do 30.06.2023 r. na podstawie aktualnego zapotrzebowania Gminy, informuje o otwarciu ofert.

czytaj dalej na temat: Informacja o otwarciu ofert

Informacja o kwocie

Utworzono dnia 20.02.2023


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planując realizację usług polegających na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków w okresie do 30.06.2023 r. na podstawie aktualnego zapotrzebowania Gminy, informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 100 410,00 zł.

czytaj dalej na temat: Informacja o kwocie

Informacja o wszczęciu postępowania

Utworzono dnia 09.02.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planuje realizację usług polegających na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radzionków w okresie do 30.06.2023 r. na podstawie aktualnego zapotrzebowania Gminy.

Wszystkie szczegóły znajdują się na platformie ezamowienia.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 21.11.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie (dwie części postępowania).

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano dla części numer 3 i 4 postępowania ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U. ZETBETAR

Słowackiego 36

42-600 Tarnowskie Góry

 

 

 

 

jako najkorzystniejszą spośród wszystkich ofert.

Oferta nr 1 dla części nr 3 i 4 postępowania uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert;

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej