Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Niesiemy Pomoc

Utworzono dnia 14.04.2022

Inicjatywa Mieszkańców „NIESIEMY POMOC”

Uczestnicy Projektu wraz z najbliższym otoczeniem, w dniu 12.04.2022r. zorganizowali inicjatywę społeczną pt.: „NIESIEMY POMOC” w ramach Projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. W spotkaniu wzięło udział 40 osób, spędziliśmy aktywnie czas na segregowaniu oraz przygotowywaniu odzieży i produktów pierwszej potrzeby dla obywateli Ukrainy. 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej