Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 12.08.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5., Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.09.01.05-24-06DB/19, planuje kompleksową organizację wyjazdowego kursu baristy dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”.

Szczegóły w załącznikach

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej